Guides

3 regler, du skal være opmærksom på, når du ønsker at flytte tilbage til Danmark

Overvejer du at flytte tilbage til Danmark, eller er du allerede i gang med en relokation, så er det vigtigt at kende den danske lovgivning på området, som netop i disse år gennemgår en række stramninger, der også får/har betydning for dig, som udenlandsdansker.

Understøttelse

I september 2015 trådte en ny lov i kraft, der betyder, at du skal have boet i Danmark i 7 af de sidste 8 år for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelsesstøtte, uanset om du så er født i Danmark og har levet det meste af dit liv i Danmark. Dette er en del af regeringens lovstramninger af udlændingepolitikken, som skal gøre det mindre attraktivt for flygtninge at komme til Danmark. Loven foreskriver, at du, hvis du søger understøttelse, når du er flyttet tilbage til Danmark, modtager den lave integrationsydelse i stedet for en normal bistandsydelse eller uddannelsesstøtte. Rent økonomisk betyder det en reduktion på tæt mod 40-50% afhængig af din familiemæssige situation. Dog kan man heroveni få tilkendt et ”dansktillæg”, hvis man kan bevise sine danskkundskaber.

Køb af bolig

Før du flytter hjemad, skal du finde noget at bo i – dette kan være noget midlertidigt hos venner eller familie, eller en lejet ejendom. Påtænker du at investere i fast ejendom, skal du være opmærksom på lovgivningen herom. Erhvervelsesloven betyder, at man som minimum skal have boet i Danmark i 5 år, før man har ret til at købe fast ejendom i Danmark. Dette er en lov, der er vedtaget for at forhindre udenlandske investorer i at opkøbe danske huse og fritidsboliger og derved presse priserne. Dog findes der særlige regler for nordiske statsborgere og EU borgere. Og derudover kan der være undtagelser, hvor du, hvis du alligevel ikke opfylder kravene, stadigvæk har mulighed for at købe fast ejendom. Reglerne er komplicerede, så står forud for et boligkøb, så rådfør dig med eksperter indenfor området, så du ikke kommer i klemme i lovgivningen.

Ændringer af regler for familiesammenføringer

Regeringen har desuden modificeret loven om familiesammenføringer, således at der i fremtiden vil blive set bort fra 26-årsreglen, der sikrer, at man kan blive familiesammenført med en ægtefælle eller børn, hvis den ene af parterne har haft dansk statsborgerskab i minimum 26 år. Den nye lovændring gør det langt mere kompliceret for udlandsdanskere at tage sin familie med til Danmark, da sagerne nu skal vurderes ud fra tilknytningskravet. Tilknytningskravet betyder at parret samlet set skal have større tilknytning til Danmark end et andet land. Her kan du læse mere om de nye ændringer.