Guides

Arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse

Det er en arbejdsgivers opgave at sikre sig, at man ikke beskæftiger en udenlandsk statsborger uden arbejdstilladelse i Danmark. Beskæftiger man en arbejdstager ulovligt, kan man risikere at få bøde eller fængselsstraf.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du undgår at havne i en situation, hvor ovenstående bliver tilfældet.

Guide: Sådan sikrer du dig, at beskæftigelsen er lovlig

Du skal altid undersøge, hvor udlændingen kommer fra ved at kigge i vedkommendes pas. Om vedkommende skal søge om en arbejdstilladelse, afhænger nemlig af nationaliteten.

Er der tale om en udlænding med statsborgerskab i et nordisk land, i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, skal vedkommende nemlig ikke søge om arbejdstilladelse. Er personen fra de tre sidstnævnte lande, skal denne dog søge om et registreringsbevis.

Er det en person fra et andet tredjeverdensland, skal du undersøge, om modtageren har et opholdskort, som giver ret til arbejde. Er dette tilfældet, er det vigtigt at tjekke, hvor længe tilladelsen varer.

Der findes 12 forskellige opholdskort, som varierer i opholdstilladelsens varighed og i rettigheder i forhold til arbejde. Tjek altid dette, da nogle har fået ret til 15-20 timer ugentligt, andre må arbejde ubegrænset, nogle kun må tage bestemte jobs og så videre.

Konsekvenser ved ulovligt arbejde for begge parter

Det kan få konsekvenser for begge parter, hvis en person med udenlandsk statsborgerskab arbejder i en dansk virksomhed uden at have arbejdstilladelse. Læs mere om konsekvenserne nedenfor:

Konsekvenser for arbejdsgiveren

For en arbejdsgiver, som beskæftiger en udlænding uden den nødvendige tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan det betyde, at vedkommende straffes. Det kan enten være med bøde eller med en fængselsdom. Det gælder både for private arbejdsgivere og virksomheder samt for private husstande.

Vil du som arbejdsgiver vide mere om emnet eller have hjælp til at lave en arbejdstilladelse, kan du få dette på arbejdstilladelser.dk.

Konsekvenser for arbejdstageren

En arbejdstager uden den nødvendige tilladelse kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til et år og risikerer at blive udvist af Danmark med et forbud om indrejse inden for en given periode.