Guides

Arbejdsløshedsguide: sådan er reglerne for at vende hjem

Hvis du har været udrejst af Danmark i længere tid, er der desværre nok sket en lang række ændringer siden du i sin tid valgte at forlade Danmark. En af de steder hvor der er sket store forandringer, er når det kommer til beskæftigelses-politikken og reformerne af samme.

Siden 2011 er der lavet flere reformer af både dagpenge- og kontanthjælps systemet og derudover er der i begyndelsen af i år blevet indført en meget kontroversiel integrations ydelse som får betydning for alle der har været udrejst af Danmark de sidste 7 år. Så hvis du ikke har kunnet følge med kommer der her en kort guide til reglerne for at få understøttelse herhjemme hvis man har været udrejst af Danmark eller bosat i udlandet.

Dagpengereglerne

I 2011 vedtog den danske regering med et bredt flertal at indføre nye regler og betingelser for at være på dagpenge. Med de nye regler blev dagpengeperioden halveret fra 4 til 2 år og genoptjeningperioden blev hævet til 1 år.

For at komme på dagpenge skal man derfor være medlem af en a-kasse. Så hvis du har tænkt dig at vende hjem er det vigtigt at du får dig meldt ind i en a-kasse. Derudover skal man have været medlem i et år før man kan få ret til dagpenge og i den forbindelse have arbejdet 1900 timer.

Hvis du vil finde en oversigt over de forskellige a-kasser og fagforeninger finder du det på denne side.

Integrations ydelsen

For uden at have et job på hånden ender man som dansker på integrations ydelse. Integrations ydelsen er tiltænkt flygtninge og migranter, men på grund af EU’s regler om ikke-diskrimination er danskere også omfattet af denne lov, der betyder, at alle der har været bosat i udlandet i mere end et par måneder indenfor de sidste 7 år skal på integrations ydelse fremfor kontanthjælp. Integrations ydelsen for et par med børn er således kun 16.000 kroner før skat.

Gensidig forsørgerpligt afskaffet

Til gengæld så har man igen fjernet den gensidige forsøger pligt som betød, at hvis man havde en husstandindkomst på over 26.000 før skat, så skulle man selv forsøge sin kone eller mand, hvis han eller hun var på kontanthjælp eller integrations ydelse. Denne ordning blev indført i 2013 og afskaffet igen den 1. januar 2016.

Så hvis du og din familie planlægger at vende hjem til Danmark efter længere tid i udlandet, så sørg for at have mindst ét job på hånden og sørg for at melde jer ind i en a-kasse helt fra begyndelsen.