Nyheder

Danmark får endelig dobbelt statsborgerskab – det betyder det for dig

I september 2015 valgte et bredt flertal i Folketinget efter flere års tovtrækkeri at indføre dobbelt statsborgerskab i Danmark. Dermed slutter Danmark sig til lande som blandt andre Italien, Spanien og Tyskland der alle har mulighed for erhvervelse af dobbelt statsborgerskab. Tidligere måtte danskere der var bosat i udlandet afstå deres statsborgerskab herhjemme hvis de for eksempel ønskede at opnå stemmeret i deres nye opholds land.

Med de nye regler der blev indført i 2015 er der dog blevet indført en række særordninger som man kan benytte sig af hvis man allerede er bosat i udlandet eller har været det igennem længere tid. Disse er blandt andre:

  1. For borgere der tidlige har mistet deres statsborgerskab er der blevet indført en overgangsordning på fem år Disse borgere kan nu søge om at generhverve deres danske statsborgerskab. Med lovændringen behøver man ikke allerede at bo i Danmark for at generhverve dit danske statsborgerskab. Ved generhvervelse af det danske statsborgerskab mister man heller ikke sit nuværende statsborgerskab, og dermed kan man opnå dobbelt statsborgerskab.

 

  1. For borgere, der allerede er optaget på Folketingets lov om indfødsret meddelelse fra december 2012 og frem er der blevet indført en overgangsordning på to år. Hidtil har denne vej til dansk statsborgerskab krævet en såkaldt løsnings attest – altså dokumentation for, at det land, man er statsborger i, løser én fra det nuværende statsborgerskab. Kravet om en såkaldt løsnings attest fra det nuværende statsborgerskab ophæves pr. 1. september 2015, og dermed kan man opnå dobbelt statsborgerskab.