Guides

Sådan kan en opholdstilladelse ophøre

Har man som udlænding fået tildelt permanent opholdstilladelse, gælder den som udgangspunkt altid – med mindre nogle forhold ændrer sig, eller man begår en strafbar handling, som gør, at den bortfalder eller inddrages.

Har man fået tildelt midlertidig opholdstilladelse, kan man også risikere, at denne ikke forlænges, fordi man gør noget ulovligt, eller fordi nogle forhold ændrer sig, så man skal forlade landet. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan en opholdstilladelse kan ophøre.

Forskellen på permanent og midlertidig opholdstilladelse

Lad os først gøre det klart, hvad forskellen på en permanent og en midlertidig opholdstilladelse er. En midlertidig opholdstilladelse har en udløbsdato – deraf navnet midlertidig. Det vil sige, at du skal forlade landet efter en given tidsperiode, hvis du ikke kan få den forlænget eller ikke har fået tildelt retten til permanent ophold inden da.

Permanent ophold dækker, som navnet antyder, at man må opholde sig i Danmark på ubestemt tid.

Hvad sker der, når en opholdstilladelse ophører?

Kommer du i en situation, hvor din opholdstilladelse ophører, ikke kan forlænges eller inddrages, skal du forlade Danmark, da du mister retten til at opholde dig i landet.

Du skal rejse ud af Danmark inden for en given tidsfrist. Gør du ikke dette, opholder du dig ulovligt i landet, hvilket resulterer i, at du udvises og får forbud mod at rejse ind i Danmark og alle andre EU- og Schengenlande i op til to år.

En opholdstilladelse kan ophøre, hvis…

En opholdstilladelse kan ophøre, hvis nogle specifikke forhold ændrer sig, eller hvis du begår en handling, der er strafbar i Danmark. Læs mere nedenfor:

Et eller flere forhold har ændret sig

Hvis de forhold, der lå til grundlag for en tildelt opholdstilladelse, ændrer sig, frafalder den – uanset om den er permanent eller midlertidig. Dette gælder, hvis:

  • Du har fået opholdstilladelse på baggrund af et ægteskab, som ophører
  • Hvis et af kravene til dig var, at du skulle råde over en bolig af en vis størrelse, og du ikke længere gør dette
  • Hvis der blev stillet et krav til dig om, at du ikke måtte have modtaget offentlige ydelser, og kravet ikke længere er opfyldt

Du er en trussel for landets sikkerhed

En opholdstilladelse kan også ophøre straks, hvis du anses som værende til fare for Danmarks sikkerhed. Det samme gælder, hvis du har begået ikke-politisk kriminalitet af grovere karakter uden for Danmarks grænser, er krigsforbryder, eller du dømmes for en forbrydelse eller en forseelse, som ifølge dansk lovgivning er strafbart.

Du har begået kriminalitet af grovere karakter

Begår du kriminalitet eller andre forseelser, der ifølge dansk lovgivning er strafbart, kan du få frataget din opholdstilladelse. Indberettes du som uønsket hos SIS, Schengen Informationssystemet for alle medlemslande i Schengenområdet, kan det føre til udvisning.

Du har angivet usande oplysninger

Har du angivet falske oplysninger for at få permanent eller midlertidig opholdstilladelse i første omgang, og dette opdages, kan du få frakendt din ret til ophold i Danmark. Dette gælder uanset, om du havde ret til permanent eller midlertidigt ophold.

Du har haft et længerevarende ophold i udlandet

Forlader du Danmark i en længere periode eller opgiver din bopæl for at være i et andet land, kan din ret til ophold i Danmark også ophøre. Det er muligt at angive sin bopæl i et andet land i en kortere periode og samtidig beholde sin opholdstilladelse, men overskrides tidsperioden, bortfalder opholdstilladelsen altså.

Du har ikke gyldig dokumentation

Har du ikke et gyldigt pas eller en anden form for dokumentation på, hvem du er, kan Udlændingestyrelsen også beslutte at inddrage din tilladelse eller at nægte at forlænge den.