Nyheder

Veluddannede rejser ud (og kommer ikke hjem igen)

Det er et stigende problem i Danmark, at veluddannede danskere rejser ud og ikke kommer hjem igen. Det er svært at sige præcist, hvad der er årsagen, men mange peger på det danske skattetryk som værende en vigtig faktor.

Hvorfor er det et problem?

Det er bestemt ikke et problem, at veluddannede danskere rejser ud, hvis bare de vender hjem igen efter en årrække. Tvært imod kan det være en stor fordel, da de bringer vigtige erfaringer fra udlandet med sig, som kan være til gavn for Danmark.

Det er derimod et problem, når de ikke vender hjem igen. Primært fordi de ofte er eftertragtet arbejdskraft i Danmark, og dermed efterlader en tom arbejdsplads, som kan være svær at fylde. Derudover er der et basalt samfundsmæssigt problem i, at man betaler SU og uddannelse til en, som ikke giver noget tilbage til samfundet. Det er en rigtig dårlig forretning for samfundet, og kan bidrage til økonomiske forringelser af det danske uddannelsessystem.

Hvorfor rejser de?

Som tidligere nævnt kan det danske skattesystem spille en rolle, da veluddannede typisk er højt beskattede. Her det nemt at blive fristet af andre lande i Europa eller USA, som har et lavere skattetryk.

Derudover kommer man ikke udenom, at udlandet har rigtig mange spændende karrieremuligheder. Danmark er et lille land, og hvis man arbejder indenfor et specialiseret felt, kan det ske, at der kun er 1-2 virksomheder i landet, som kan ansætte én.

Endeligt kan det også bare være almindelig eventyrlyst, der frister, når veluddannede rejser ud. Selvom der oprindeligt er planer om at vende hjem, kan disse nemt ændre sig, hvis man får gang i en karriere eller bliver gift.

Det er desværre svært at stoppe udviklingen, og derfor må vi sørge for, at skabe bedre muligheder for de danskere, som bliver i landet.